Skład osobowy

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Dymaczewski Zbysław
Telefon: +48 61 665 3662
E-mail: zbyslaw.dymaczewski@put.poznan.pl

Pracownicy naukowi, dydaktyczno-naukowi, dydaktyczni

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: filip.brodowski@put.poznan.pl 
Pokój: 301B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: sylwia.kolaska@put.poznan.pl 
Pokój: 301B

Publikacje

Pracownicy inżynieryjni i techniczni

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: natalia.gutowska@put.poznan.pl
Pokój: 301B

Telefon: +48 61 665 3661
E-mail: joanna.chwialkowska@put.poznan.pl
Pokój: 304B

Telefon: +48 61 665 3661
E-mail: mikolaj.gomonski@put.poznan.pl
Pokój: 304B

Telefon: +48 61 665 3661
E-mail: sylwia.kuinska-ciazynska@put.poznan.pl
Pokój: 304B

Telefon: +48 61 665 3661
E-mail: renata.strykowska@put.poznan.pl
Pokój: 304B

­