Skład osobowy

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. Dymaczewski Zbysław
Telefon: +48 61 665 3662
E-mail: zbyslaw.dymaczewski@put.poznan.pl

Pracownicy naukowi, dydaktyczno-naukowi, dydaktyczni

Telefon: +48 61 665 3497
E-mail: alina.pruss@put.poznan.pl
Pokój: 317B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2436
E-mail: alicja.balut@put.poznan.pl
Pokój: 313B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: rafal.brodziak@put.poznan.pl
Pokój: 301B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: jedrzej.bylka@put.poznan.pl 
Pokój: 301B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 5827
E-mail: wojciech.gora@put.poznan.pl 
Pokój: 311B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: ewelina.jankowska@put.poznan.pl
Pokój: 301B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2079
E-mail: tomasz.kazmierski@put.poznan.pl 
Pokój: 314B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: mateusz.lezyk@put.poznan.pl
Pokój: 301B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2416
E-mail: beata.madrecka@put.poznan.pl 
Pokój: 316B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2079
E-mail: julian.skiba@put.poznan.pl
Pokój: 314B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2079
E-mail: tomasz.schiller@put.poznan.pl 
Pokój: 314B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2469
E-mail: marcin.skotnicki@put.poznan.pl
Pokój: 312B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: filip.brodowski@put.poznan.pl 
Pokój: 301B

Publikacje

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: sylwia.kolaska@put.poznan.pl 
Pokój: 301B

Publikacje

Pracownicy inżynieryjni i techniczni

Telefon: +48 61 665 2443
E-mail: natalia.gutowska@put.poznan.pl
Pokój: 301B

Telefon: +48 61 665 3661
E-mail: joanna.chwialkowska@put.poznan.pl
Pokój: 304B

Telefon: +48 61 665 3661
E-mail: mikolaj.gomonski@put.poznan.pl
Pokój: 304B

Telefon: +48 61 665 3661
E-mail: sylwia.kuinska-ciazynska@put.poznan.pl
Pokój: 304B

Telefon: +48 61 665 3661
E-mail: renata.strykowska@put.poznan.pl
Pokój: 304B

­