Opiekunowie naukowi: dr inż. Wojciech Góra,  mgr inż. Katarzyna Jaszczyszyn

Koło Naukowe Technologii Ochrony Wód (KNTOW) powstało w 2007 roku. Początkowo Koło funkcjonowało pod nazwą: "Koło Naukowe przy Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska", w późniejszym czasie, nazwa została zmieniona na aktualną.  Działalność badawcza związana z technologią oczyszczania ścieków i odnowy wody w przemyśle, udział w konferencjach, praktykach, publikacja wyników badań, współpraca z zakładami przemysłowymi.

W ramach działalności w Kole studenci mają możliwość:
- zmierzenia się z rzeczywistymi problemami technologicznymi i poszukiwania najlepszych rozwiązań,
- przeprowadzenie badań w skali laboratoryjnej oraz w skali technicznej na rzeczywistych obiektach,
- uczestniczenia w procesie wdrożeniowym wyników badań ,
- nauki projektowania - umiejętność patrzenia okiem wykonawcy i użytkownika projektowanych systemów, projektowanie zgodne z najnowszymi standardami,
- realizacji prac inżynierskich i magisterskich
- odbycia praktyk w branżowych firmach i w zakładach przemysłowych,

Jak to działa?
I zasada: Zadaniem inżyniera jest rozwiązywanie istniejących problemów, a nie stwarzanie nowych....
II zasada: Sprawdź, czy ktoś wcześniej nie miał podobnego problemu i go nie rozwiązał?
Uczymy studentów, jak korzystać z baz naukowych, jak zdobywać najnowszą wiedzę, i w jaki sposób nawiązywać współpracę w interdyscyplinarnych zespołach.
• Jeśli problem przed którym stoisz stanowi białą plamę w dziedzinie techniki - masz szczęście - możesz zostać odkrywcą.
• Jeżeli ktoś ten problem rozwiązał wcześniej - nic nie szkodzi - zawsze można coś ulepszyć:)
III zasada: Nie ma problemów, których się nie da rozwiązać.

Prace badawcze zrealizowane w Kole:
1. Zastosowania odpadowego dwutlenku węgla z procesu produkcji piwa do neutralizacji ścieków z przemysłu browarniczego.
System został wdrożony w Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu
2. Odnowa wód pralniczych. Opracowanie technologii odnowy wody po procesie prania z możliwością jej powtórnego wykorzystania
System został wdrożony w pralni MEDIJ k/Gostynia. Obecnie 50% wody jest odnawiana i ponownie wykorzystywana do procesu prania. Opracowana technologia jest konkurencyjna w skali światowej.
3. Odnowa wód w przemyśle kosmetycznym
4. Zastosowanie nowych, biodegradowalnych preparatów do oczyszczania ścieków.
...i inne...

Badania, praktyki, wyjazdy obejmowały przemysły:
browarniczy, kosmetyczny, mięsny, rybny, usługi pralnicze, zakłady przetwarzania tworzyw sztucznych, przemysł tłuszczowy, motoryzacyjny, chemiczny, zakłady produkcji żelatyny, i.in.


Działalność członków Koła w latach 2012-2017

Rok 2012:

 • prace badawcze i praktyki w zakładach przemysłowych: Nivea Beiersdorf– 3 osoby i FHU Medij Danuta Łapawa– 2 osoby
 • XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Starych Jabłonkach k/Ostródy,
  9-12.09.2012r. – referat M. Śląski - Odnowa wód pralniczych na przykładzie zakładu FHU Medij w Pępowie, Góra W., Jaszczyszyn K., Sozański M., Śląski M.

Rok 2013:

 • prace badawcze: oczyszczanie ścieków przemysłowych – przemysł kosmetyczny, przemysł ziemniaczany,
 • udział w pracach badawczych we współpracy z przemysłem oraz praca dyplomowa magisterska - Zastosowanie procesu osadu czynnego w odnowie wód w przemyśle kosmetycznym
 • udział w pracach badawczych we współpracy z przemysłem praca dyplomowa magisterska –Badania porównawcze działania koagulantów żelazowych oraz bentonitów w procesach odnowy wód w przemyśle kosmetycznym

Rok 2014:

 • prace badawcze: oczyszczanie ścieków przemysłowych z przemysłu ziemniaczanego
 • praca dyplomowa inżynierska – Projekt technologiczny stacji podczyszczania ścieków dla przemysłu kosmetycznego
 • praca dyplomowa inżynierska – Projekt stacji magazynowania, przygotowania i dozowania reagentów chemicznych dla oczyszczalni ścieków z przemysłu kosmetycznego
 • warsztaty dla uczniów gimnazjum (10.2014),
 • uczestnictwo członków Koła w Targach POLEKO,
 • wyjazd szkoleniowy do zakładów przemysłowych (Brodnickie Zakłady Żelatyny, FHU Medij Danuta Łapawa, i in.),
 • nawiązanie współpracy z Forum Dyskusyjnym Wodociągi Polskie - zapewnienie darmowego uczestnictwa członkom Koła w corocznej konferencji organizowanej w Licheniu.

Rok 2015:

 • udział w badaniach terenowych - oczyszczalnia komunalna w Łącku - praca dyplomowa magisterska – Usuwanie wybranych zanieczyszczeń w symultanicznych procesach oczyszczania ścieków komunalnych
 • udział w badaniach terenowych - oczyszczalnia komunalna w Łącku - praca dyplomowa magisterska – Wpływ dodatku montmorylonitu na parametry technologiczne procesu osadu czynnego
 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Gimnazjum w Czerwonaku 3.02.2015r.
 • współpraca z przemysłem i udział w badaniach w zakładzie przemysłu elektrotechnicznego (badania pilotowe systemu odnowy wód) - praca dyplomowa inżynierska
 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Technikum Elektronicznego w Poznaniu 10.03.2015r.
 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kostrzynie 13.03.2015r.
 • udział studentów w konferencji organizowanej przez Forum Dyskusyjne Wodociągi Polskie, pt.: "Woda - Człowiek - Środowisko".

Rok 2016:

 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie 15.01.2016r.
 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Poznaniu 15.12.2017r.
 • Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie 15.01.2016r.
 • organizacja warsztatów naukowych podczas Nocy Naukowców 2017 – warsztaty „Mali-wielcy czyściciele” oraz „H2O i tylko to!”
 • udział studentów w konferencji organizowanej przez Forum Dyskusyjne Wodociągi Polskie, pt.: "Woda - Człowiek - Środowisko".

Rok 2017:

 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poznaniu 16.03.2017r.
 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach 6.04.2017r.
 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Luboniu 20.10.2017r.
 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kórniku
 • organizacja warsztatów naukowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poznaniu
 • promocja kierunku Inżynieria Środowiska podczas Dnia Dziewczyn – Dziewczyny na Politechniki – 30.03.2017r. – prezentacja Kół Naukowych i oprowadzanie po laboratoriach
 • organizacja warsztatów naukowych podczas Nocy Naukowców 2017 – warsztaty „Mali-wielcy czyściciele” oraz „H2O i tylko to!”
 • warsztaty naukowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • współorganizacja i pomoc w przeprowadzeniu zajęć naukowych dla uczniów Szkoły podstawowej w Kostrzynie - Warsztaty „Woda jest niezwykła” 12.05.2017r.

udział studentów w konferencji organizowanej przez Forum Dyskusyjne Wodociągi Polskie, pt.: "Woda - Człowiek - Środowisko".

­