Absolwent po studiach I-stopnia inżynierskich posiada wiedzę, umożliwiającą efektywne działanie w produkcji, wykonawstwie i nadzorze robót instalacyjnych i obiektów z zakresu inżynierii środowiska oraz w eksploatacji instalacji i systemów, a także w projektowaniu nieskomplikowanych obiektów w zakresie instalacji budowlanych i infrastruktury technicznej.

Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka)
  • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

Profile dyplomowania:

  • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Kariera po studiach:

  • zatrudnienie w firmach zajmujących się projektowaniem systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się wykonawstwem i eksploatacją, projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
  • samodzielna działalność zawodowa
  • mozliwość kontynuacji wykształcenia na studiach drugiego stopnia

Program studiów:

https://bis.put.poznan.pl/inzynieria-srodowiska/

­