Absolwenci specjalności Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby przygotowani są do twórczego działania w badaniu, projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji w zakresie ujęć i ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, uzdatniania tych wód dla celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych, odnowy wody i unieszkodliwiania odpadów stałych , a także w zakresie systemów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (zbiorniki, pompownie, sieci zewnętrzne), technicznego wyposażenia w instalacje zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjne i gazowe oraz automatyzacji urządzeń i systemów. Profile dyplomowania obejmują: oczyszczanie wody i ścieków, wodociągi i kanalizacje, urządzenia i instalacje wod-kan, gospodarka odpadami.

Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestrów)

Specjalności:

  • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby
  • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza

Predyspozycje kandydata:

  • posiadanie wykształcenia w kierunku Inżynieria środowiska (lub pokrewnego) - ukończony I stopień studiów
  • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
  • zainteresowanie specjalizacją zawodową (zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby lub zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza)

Kariera po studiach:

  • projektowanie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • zatrudnienie w przedsiębiorstwach komunalnych, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach z branży gazowniczej, w firmach zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, zagospodarowaniem odpadów
  • samodzielna działalność zawodowa
  • możliwość kontynuacji wykształcenia na studiach trzeciego stopnia

Program studiów:

https://bis.put.poznan.pl/inzynieria-srodowiska/

­