Studia podyplomowe Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków kierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujący w przedsiębiorstwach, których profil działalności związany jest z tematyką studiów, mają możliwość uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie:

  • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw,
  • hydrologii i geotechniki,
  • eksploatacji i ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
  • budowy, eksploatacji sieci, zbiorników oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • zastosowania modeli komputerowych do analiz i oceny systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • monitorowania i sterowania układami sieciowymi,
  • biochemii i toksykologi,
  • projektowania i eksploatacji systemów uzdatniania wody,
  • projektowania i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków.

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zajęć przewidzianych w programie Studiów, Uczestnik przygotowuje pracę końcową obejmującą wybraną przez siebie tematykę. Po jej obronie otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

CYKL KSZTAŁCENIA:

Studia prowadzone są w języku polskim w systemie niestacjonarnym - zjazdy w soboty i niedziele przeważnie raz lub dwa razy w miesiącu.
Koszt studiów: 4000,00 zł - możliwość opłaty semestrami (Liczba semestrów: 2).

Zasady naboru: 

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym w Politechnice Poznańskiej, aż do wypełnienia limitu.

Zgłoszenia na studia prosimy kierować na adres:
Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

lub na adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dodatkowe informacje na temat programu studiów można uzyskać pisząc na adres poczty elektronicznej: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty oraz informacje o aktualnej rekrutacji: https://www.put.poznan.pl/pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji 

­