Oferta dydaktyczna Zakładu obejmuje pełen zakres studiów w dyscyplinie Inżynieria Środowiska: studia I stopnia (inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia III stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe. Rozwijanie pasji naukowych nasi studenci mogą rozwijać poprzez realizację ciekawych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz pracę w Kole Naukowym. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorstwa wod-kan, zakłady przemysłowe) wiele z tych prac dotyczy konkretnych problemów inżynierskich i naukowych. Współpraca z wieloma uczelniami europejskimi daje możliwość naszym studentom na wyjazdy w ramach programu Erasmus oraz goszczenie u nas studentów z zagranicy (Erasmus, IAESTE).

Studenci podczas nauki na naszym kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności, które z powodzeniem pozwalają im konkurować na rynku pracy. Nasi absolwenci pracują w wielu renomowanych firmach projektowych i wykonawczych oraz w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych a niektórzy prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia współpracująca z Wielkopolską Izbą Budownictwa i Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa daje gwarancję, że nasi absolwenci są kształceni na wysokim poziomie i uzyskują kompetencje niezbędne do starania się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Dzięki współpracy międzynarodowej Zakładu kilkoro naszych absolwentów obroniło doktoraty na prestiżowej uczelni University of Manitoba w Winnipeg w Kanadzie pod kierunkiem profesora Jana A. Oleszkiewicza, doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej.

 

­