Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Biogospodarki jest jednym z dwóch zakładów wchodzących w skład Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej. Zakład powstał w 1970 roku na bazie Katedry Techniki Sanitarnej i Katedry Technologii Wody i Ścieków. Do końca roku 2019 funkcjonował pod nazwa Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska. Pracownicy Zakładu zajmują się zagadnieniami związanymi z technologiami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, systemami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, unieszkodliwianiem odpadów i osadów, biotechnologią, biologią środowiskową i ochroną wód.

­