Zakład prowadzi badania naukowe w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, współpracuje z wybitnymi specjalistami z ośrodków krajowych i zagranicznych. Uzupełnieniem tej działalności są badania prowadzone w ramach projektów wewnątrzwydziałowych DS (Działalność Statutowa) oraz projektów dla młodych naukowców – pracowników Zakładu i doktorantów DSMK (Działalność Statutowa – Młoda Kadra). Istotnym elementem pracy naukowej Zakładu jest współpraca z przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi oraz zakładami przemysłowymi, głównie w zakresie zagadnień związanych uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków komunalnych i przemysłowych, sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Główne tematy badań:

Technologia oczyszczania wody

Sieci wodociągowe

Technologia oczyszczania ścieków

Kanalizacja

Gospodarka odpadami / Biorafinerie

 

­