O zakładzie

Zakład powstał w 1970 roku na bazie Katedry Techniki Sanitarnej i Katedry Technologii Wody i Ścieków. Pracownicy Zakładu zajmują się zagadnieniami związanymi z technologiami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, systemami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, unieszkodliwianiem odpadów i osadów, biotechnologią, biologią środowiskową i ochroną wód.

 

Prace badawczo-rozwojowe

Zakład prowadzi badania naukowe w ramach projektów krajowych i międzynarodowych, współpracuje z wybitnymi specjalistami z ośrodków krajowych i zagranicznych. Uzupełnieniem tej działalności są badania prowadzone w ramach projektów wewnątrzwydziałowych DS (Działalność Statutowa) oraz projektów dla młodych naukowców – pracowników Zakładu i doktorantów DSMK (Działalność Statutowa – Młoda Kadra).

Studiuj z nami

Oferta dydaktyczna Zakładu obejmuje pełen zakres studiów w dyscyplinie Inżynieria Środowiska: studia I stopnia (inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), studia III stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe. Rozwijanie pasji naukowych nasi studenci mogą rozwijać poprzez realizację ciekawych prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz pracę w Kole Naukowym. Dzięki współpracy z wieloma podmiotami gospodarczymi ...

Aktualności

0

rok utworzenia

0

studentów rocznie

0

pracowników

­